Sie haben noch keine Produkte im Warenkorb.

Atik Isinin Organik Rankine Çevrimi ile Kullanilabilirliginin Hesabi

35,90 €
Auf Lager.
0
Ihre Kundenmeinung hinzufügen Artikelnummer 1532161
Versand per:
Deutsche Post DHL UPS pin MAIL
Verlag LAP Lambert Academic Publishing Bindung Taschenbuch ISNB / EAN 9783330034952 von Hüseyin Yagl / Ali Koç / Y ld z Koç

Produktbeschreibung

Reküperatör, ekonomizer ve organik Rankine çevrimi gibi s kl kla kullan lan birçok at k s geri dönüsüm sistemi bulunmaktad r. Mevcut at k s geri dönüsüm sistemleri içerisinde verim ve performans bak m ndan en iyi sistemlerden biri organik Rankine çevrimleridir. Organik Rankine çevrimlerinin klasik buharl Rankine çevrimlerinden en önemli fark organik ak skanlar n kullan lmas d r. Bu çal smada, bir tav f r n n n bacas ndan atmosfere at lan egzoz gaz at k s s verileri incelendikten sonra, organik Rankine çevrimi tasar m yap lm st r. Organik Rankine çevriminin tasar m nda analitik tasar m ve simülasyon yöntemleri tolüen ak skan kullan larak yap lm s ve ard ndan çevrimin iyilestirilmesi için farkl ak skanlar incelenmistir. Sonras nda, ayn sartlarda tolüenden daha iyi sonuçlar vereren, Siklo-hekzan ak skan için çevrim parametreleri tekrar hesaplanm s ve ard ndan sonuçlar tolüen ak skanl çevrimin sonuçlar ile kars last r lm st r. Tüm tasar mlar için enerji ve ekserji analizleri yap lm st r. Sistemin analitik tasar m nda ve hesaplamalarda Excel ve EES (Engineering Equation Solver) programlar ve sistemin simülasyonunda EBSILON® Professional program kullan lm st r.


Weitere beliebte Produkte

Bewertungen

0

Schreiben Sie als erster eine Rezension

Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.